ارتباط باما

نوار SMD 5050 ،12V برند شعاع 5 متری کد SH-5050-12V