ارتباط باما

کلید مینیاتوری تک فاز 6 آمپر ایفاپل

مدل محصول خود را انتخاب کنید

MCB - 1P - 4.5 KA

230/400V~ - 50/60 Hz