ارتباط باما

چراغ های COB-DOWN LIGHT شفاف مدل تریتون مربع 6 وات

شکل ظاهری مربع

قابل استفاده در فرم گرد

در رنگ های افتابی مهتابی و استاندارد