ارتباط باما

چراغ های COB-DOWN LIGHT شفاف متحرک مدل مایا 3 وات

شکل ظاهری مربع

قابل استفاده در فرم گرد

در رنگ های افتابی مهتابی و استاندارد