ارتباط باما

چراغ های پارکتی COB-DOWN LIGHT مدل هیدرا 1 وات

شکل ظاهری مربع

قابل استفاده در فرم گرد

در رنگ های افتابی مهتابی و استاندارد