ارتباط باما

چراغ های پارکتی COB-DOWN LIGHT مدل اوبلیا 3 وات

شکل ظاهری مربع

قابل استفاده در فرم گرد

در رنگ های افتابی مهتابی و استاندارد