ارتباط باما

چراغ سقفی گرد روکار متوسط بدنه سفید نور آفتابی برند ستاره شمال کد Li 32