ارتباط باما

چراغ سقفی پلاستیکی گرد متوسط برند ستاره شمال کد X252