ارتباط باما

لامپ FPL و 2 پین 18 وات برند شعاع کد SH-18PLL-18W