ارتباط باما

لامپ حبابى فیلمانى 8 وات برند EDC کد 10101024